Ondernemers blog
Image default
Bedrijven

Het verhogen van de winstgevendheid

Met systemen als urenregistratie personeel en tijdregistratie personeel is het mogelijk om een beeld te krijgen over de exacte tijd die wordt uitbesteed aan het verrichten van een bepaalde taak. Met de informatie die hieruit volgt zou je als bedrijfsleider zijnde meer taken kunnen toewijzen aan werknemers die sneller klaar zijn dan verwacht. Daarnaast zou je medewerkers die onder de norm presteren, kunnen trainen om de prestatie te verbeteren. Het is dus in principe een middel om het beste uit alle werknemers te halen. Dit leidt tot een hogere productiviteit waardoor de werknemers dan ook beter zullen presteren. Betere prestaties hebben natuurlijk weer effect op het bedrijf. Je kan hierdoor namelijk meer winst maken. 

Het bijhouden van dagelijkse taken 

Door middel van registratiesystemen als deze is het tevens mogelijk om dagelijkse taken bij te houden die veel tijd en energie vragen. Hierbij kun je onder andere denken aan het voeren van telefoongesprekken, vergaderingen en administratieve taken. Het is mogelijk om met tijdregistratie dit soort dagelijkse taken ook op te nemen in de uitvoering van een project. Dan heb je namelijk een exacte registratie van de tijd die je aan een specifieke taak besteed. Doordat je dagelijkse taken ook kun bijhouden, kan je als bedrijfsleider zijnde een beter beeld krijgen over de daadwerkelijke tijd die een team nodig heeft voor een bepaalde taak. 

Beter prioriteiten kunnen stellen 

Met behulp van deze registratiesystemen is het ook mogelijk om beter prioriteiten te stellen. Wanneer werknemers weten welke taak ze moeten uitvoeren en hoeveel tijd een taak in beslag zal nemen, zullen ze hun dag hier omheen kunnen plannen. Ze kunnen bijvoorbeeld hierdoor prioriteit geven aan waar ze meer inspanning voor moeten verrichten. Als ze hun dag hierop baseren, kunnen ze moeilijke taken die meer inspanning vergen, verrichten op momenten waarbij ze het meest energiek zijn. Kortom kent tijdregistratie enorm veel voordelen. Al deze voordelen keren weer in een bepaalde vorm terug naar het bedrijf zelf, denk bijvoorbeeld aan de verhoogde winstgevendheid. Niet te vergeten dat het ook vele voordelen heeft voor werknemers zelf. Het beschermt werknemers bijvoorbeeld tegen een eventuele burn-out. Hierdoor laat je als bedrijfsleider ook merken dat het welzijn van de werknemers belangrijk is in een bedrijf. Werknemers moeten tijdregistratie niet zien als een intimidatie. Het kent in principe geen enkel nadeel voor hen. Ze krijgen een exacte salaris uitkering en de werkdruk wordt niet te hoog voor ze.  

 

https://www.get.nl/nl/oplossingen/urenregistratie/