Leg onderlinge afspraken goed vast wanneer je gaat scheiden

Standaard

Ga je scheiden? Dan weet je ongetwijfeld dat er een echtscheidingsconvenant moet worden opgesteld. Dit document moet je vervolgens indienen bij de rechter en daarna wordt de scheiding aangevraagd. Een convenant is niets anders dan een document met afspraken die jullie hebben gemaakt over onder andere het pensioen, de alimentatie, bezittingen, schulden en het huis. Wanneer jullie kinderen hebben, is ook het ouderschapsplan een verplicht onderdeel. De gemaakte afspraken dienen te worden nageleefd en zijn te allen tijde rechtsgeldig. Het kan lastig zijn om middenin een scheiding, in overleg, dergelijke afspraken te maken. Daarom kan er een mediator van Zorgeloosch Scheiden worden ingeschakeld. Deze heeft immers verstand van financiële zaken en begeleidt tevens de gesprekken.

Wat je moet regelen voor de kinderen als je gaat scheiden?

Kinderen mogen nooit de dupe worden van een scheiding. Daarom is het in Nederland verplicht om een ouderschapsplan op te stellen wanneer je uit elkaar gaat. Hierbij maakt het niet uit of je getrouwd bent, samenwoont of een geregistreerd partnerschap hebt. In het ouderschapsplan staan afspraken met betrekking tot de kinderen, zoals de verdeling van de zorg en de opvoeding en de kosten hiervan. De wijze waarop de omgang tussen kind en ouder is geregeld en de manier waarop informatieoverdracht plaatsvindt over de ontwikkeling van een kind. Kies voor professionele begeleiding door Zorgeloosch Scheiden. Zij treden op als neutrale partij, begeleidt het traject van het scheiden en zorgt voor rechtvaardige en eerlijke afspraken.

Wat gebeurt er met het huis bij een scheiding?

Wanneer je gaat scheiden is een belangrijke vraag: ‘wat gebeurt er met het huis?’. Dit kun je op diverse manieren regelen. Het is mogelijk dat jij of je partner in de woning blijft wonen en de hypotheek op zich neemt. Maar het kan ook voorkomen dat jullie beiden de koopwoning niet kunnen betalen en het huis moeten verlaten. Bij Zorgeloosch Scheiden zitten jullie tijdens het kennismakingsgesprek al aan tafel met een scheidingsbemiddelaar en een financieel adviseur. Deze unieke combinatie zorgt ervoor dat jullie tijdens het eerste gesprek al weten of jullie woonwensen haalbaar zijn. Wij hebben daarnaast ook de in-een-keer-klaar garantie. Wij garanderen namelijk dat de afspraken die gemaakt worden in het echtscheidingsconvenant uitvoerbaar zijn voor de bank. Daarmee doorbreken we de vicieuze cirkel waarin banken pas duidelijkheid willen geven wanneer er een convenant is en het convenant pas kloppend gemaakt kan worden wanneer de bank duidelijkheid geeft. Dat scheelt tijd en geld en geeft rust!