Leads zorgen voor winstbijdrage met iedere gekwalificeerde lead

Standaard

Je kunt beter een markt hebben dan een fabriek, is een uitdrukking die aangeeft dat de vraag naar een product een belangrijker motief om te bestaan is dan het bezit van een bedrijf. Immers, als de vraag naar het product laag is (en daardoor de omzet gering) is de fabriek die voor het aanbod zorgt ’ overbodig. We gaan in deze redenering nog een stap verder. Omzet alleen is namelijk niet voldoende om de continuïteit van een bedrijf te verzekeren; daarvoor zijn leads (iedere lead is welkom) en winst nodig. Als een bedrijf geen winst maakt, is de vraag of het al dan niet inspeelt op de wensen en behoeften van een klant of doelgroep irrelevant. In die zin is winst niet zozeer een doelstelling als wel een randvoorwaarde. Overleving is immers noodzaak voor een organisatie. Deze stelling name zien we onder andere bij Hewlett-Packard Nederland in Amstelveen. ‘Het winststreven staat nummer één, want rendement heb je nodig om de overige doelstellingen te realiseren’, zegt een woordvoerder van deze computerfabrikant en is altijd op zoek naar de juiste lead. Gelijk daarna komt echter de afnemer, omdat klanten uiteindelijk voor het brood op de plank zorgen. Ondernemingen bestaan alleen bij de gratie van het koperspubliek. Bij de beoordeling hoe een product of een bedrijf ervoor staat geldt als criterium dus niet de behaalde omzet, maar de winst die elk product of bedrijfsonderdeel bijdraagt; een hogere omzet betekent niet automatisch meer winst! Elke onderneming moet er dan ook naar streven en dit maakt deel uit van het marketing concept om op lange termijn (bijv. door het ontwikkelen van merkentrouw) winst te maken.

Marketing besluitvorming om leads te genereren

Wat de functie van marketing manager zo gecompliceerd maakt is dat hij bij elke marketing beslissing met vele factoren rekening moet houden. Daarnaast bestaat er voor een marketing probleem niet zoiets als de perfecte oplossing. Beslissingen worden genomen en van de voornaamste krachten die van invloed zijn op de besluitvorming.

Omgevingsfactoren voor goede leads

Bij iedere strategische beslissing moet een marketeer rekening houden met de onbeheersbare omgevingsfactoren zoals het economisch klimaat, demografische factoren, milieubescherming, sociaal-culturele trends, juridische en ethische factoren en technologische veranderingen. Al deze factoren zijn onbeheersbaar. In die zin dat de marketing man er zelf geen enkele zeggenschap over heeft. Omdat ze echter beperkingen opleggen aan de besluitvorming, wordt zijn werk erdoor beïnvloed. Een beslissing van het kabinet dat de Nederlandse en Belgische consument aan koopkracht moet inleveren heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de omzet van het bedrijfsleven, doch de directies van bedrijven zijn niet bij machte zo’n politieke beslissing wezenlijk te beïnvloeden.

Meer informatie: http://www.virgoleads.com/