Ondernemers blog
Image default
Dienstverlening

Hoeveel werknemers moet je opleiden tot BHV’er?

Op deze vraag valt geen eenduidig antwoord te geven. Wel staat in de wet dat er altijd minimaal 1 werknemer aanwezig moet zijn binnen de organisatie. Het is dus aan de werkgever de keuze hoeveel werknemers opgeleid of aangenomen worden. Er zijn wel een aantal factoren die kunnen helpen bij de keuze hoeveel werknemers moeten worden opgeleid.

Factoren die invloed hebben op het aantal BHV’ers

Het aantal BHV’ers dat binnen het bedrijf aanwezig moet zijn, is onder andere afhankelijk van:

–       Aanwezige risico’s in het bedrijf

–       De grootte van het bedrijf

–       Het aantal aanwezigen (inclusief bezoekers)

–       Het aantal personen wat niet in staat is zichzelf te redden

–       Hoe snel kunnen de hulpdiensten ter plaatse zijn

–       De wijze waarop BHV-taken worden verdeeld (wanneer er sprake is van meerder BHV’ers)

–       Eventuele externe risico’s, bijv. van naastliggende bedrijven of klimaat

Scenario’s schetsen

Om een inschatting te maken hoeveel BHV’ers nodig zijn, helpt het ook om scenario’s te schetsen. Scenario’s schetsen houdt in dat je een calamiteit gaat nabootsen. Bijvoorbeeld; wat als er brand uitbreekt. Dan krijg je een duidelijk beeld wat er moet gebeuren en wat de rollen van werknemers zijn en of hier BHV’ers voor nodig zijn.

 Scenario’s die geschetst zou kunnen worden

–       Brand

–       Ontruiming

–       Eerste hulpverlenen

–       Dreiging van buitenaf

–       Calamiteiten met gevaarlijke stoffen

 

RI&E als hulpmiddel

Ieder bedrijf moet volgens de wet een RI&E (Risico-Inventarisatie en Evaluatie) hebben. Hierin staat een overzicht van alle risico’s die mogelijk op kunnen treden en hoe hiermee omgegaan moet worden. Soms staat er in het RI&E al opgenomen hoeveel BHV’ers er aanwezig moeten zijn en anders zou de hoeveelheid bepaald kunnen worden a.h.v. hiervan.

 

Bij verschillende organisaties in Nederland kunt u terecht voor hulp met het opstellen van een RI&E.