Ondernemers blog
Image default
Dienstverlening

Arbodienst met de focus op verzuimpreventie en duurzame inzetbaarheid

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om zieke werknemers te begeleiden. Hiervoor staan een arbodienst of een bedrijfsarts klaar. Wanneer een verzuim van zes weken of langer aanwezig is, wordt er een probleemanalyse opgesteld. Daarin staan de oorzaak van het verzuim en de manieren om het te herstellen beschreven. Als werkgever kies je zelf hoe je het verzuim aanpakt. Met verzuimpreventie en goede verzuimbegeleiding kun je werknemers helpen. Een arbodienst kan je daarin ondersteunen. Zij kunnen de begeleiding regelen en zieke medewerkers helpen om zo snel mogelijk weer gezond aan het werk te gaan, met als doel de duur van het verzuim te verkorten

Gedegen verzuimbeleid

De organisatie Preventix staat bekend om haar unieke werkwijze. Het doel is om werkgevers zo min mogelijk te laten beroepen op de specialisten van de arbodienst. Ondanks dat arbo een verplichting is, streeft Preventix naar het tegengaan van verzuim door middel van preventie en het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. De arbodienst draagt daarmee bij aan een effectief verzuimbeleid. Hoe meer succes Preventix hierin boekt, hoe minder vaak zij door werkgevers in actie hoeven te komen.

Basis van verzuimpreventie

Het voorkomen van verzuim begint bij het stellen van een goed verzuimbeleid. Dit verzuimbeleid motiveert werknemers om met hun herstel aan de slag te gaan en een terugkeer te bevorderen. In het beleid staat vastgelegd hoe de werknemer met verzuim omgaat, welke maatregelen er worden getroffen en of periodieke medische onderzoeken noodzakelijk zijn. Bij langdurig verzuim, kan er door middel van het verzuimbeleid snel en adequaat worden gehandeld, waardoor het verzuim beperkt blijft.

Proactieve advisering

De deskundige bedrijfsartsen en praktijkondersteuners van Preventix zetten vanaf de ziekmelding in op een terugkeer naar de werkplek door middel van verzuimbegeleiding. Zij denken altijd in mogelijkheden en niet in beperkingen. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de juiste verzuimbegeleiding de werknemer bij zijn herstelproces ondersteunt. Een snelle terugkeer is voordelig, ook als dit maar gedeeltelijk is of als het functioneren beperkt is. Daarnaast voeren ze ook taken uit zoals bewaking van de Wet verbetering poortwachter en proactieve advisering om verzuim te voorkomen. De klanten prijzen de goede bereikbaarheid van de adviseurs. Zij staan je graag bij om ziekteverzuim terug te dringen en staan altijd voor je klaar.

https://www.preventix.nl/verzuimbegeleiding