Ondernemers blog
Image default
Bedrijven

Letselschade door een gebrekkige collega: wie is verantwoordelijk?

Wanneer u of uw collega een arbeidsongeval heeft veroorzaakt waardoor u gewond bent geraakt? In de meeste gevallen is niet (alleen) uw collega, maar (ook) de werkgever van uw collega aansprakelijk voor letselschade. Zelfs als de persoon die het letsel heeft veroorzaakt echter geen werknemer van uw bedrijf was, werkte hij of zij bijvoorbeeld als uitzendkracht of zelfstandige. Om schadevergoeding te krijgen, moet u zich wenden tot (de verzekeringsmaatschappij of de verzekeraar van) uw werkgever. Het is raadzaam om uw rechten te laten vertegenwoordigen door een advocaat voor letselschade.

 

Juridische nalatigheid ongeval veroorzaakt door een collega

Werkgevers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de overtredingen van een werknemer of een ondergeschikte (zoals een werknemer op tijdelijke basis of een zelfstandige) wanneer de kans op een fout werd gemaakt in opdracht van de werkgever of wanneer de werkgever de controle had over de handelingen waarbij de fout werd gemaakt. In werkelijkheid is het duidelijk dat de baas verantwoordelijk is voor bijna alle ongevallen die zich tijdens het werk voordoen.

 

Als een collega een onrechtmatige daad begaat, wordt de werkgever aansprakelijk gesteld en de werknemer. Als de werkgever echter onverzekerd is of failliet gaat, kunt u nog steeds juridische stappen ondernemen tegen deze werknemer. Registreer altijd alles in een dynamische RI&E.

 

Tijdens het werk

Als het ongeval tijdens werktijd gebeurde, had de werkgever de controle over de handelingen die de schuld van uw collega bepalen. Onder werktijd vallen ook ongevallen die gebeuren tijdens het reizen naar het werk.

 

Letsel opgelopen tijdens de pauze

Ook letsel dat tijdens de pauze ontstaat, kan onder de verantwoordelijkheid van de werkgever vallen. Zo was er een situatie waarin een werknemer tijdens de pauze door een collega in een houdgreep werd genomen. Toen hij in de klem werd gezet raakte de werknemer uitgeput en liep hij letsel op. Volgens de rechter is een werkgever ook ten tijde van de onderbreking aansprakelijk voor gedragingen van de collega.

 

Bent u (gedeeltelijk) aansprakelijk?

Zelfs als u gedeeltelijk schuldig bent aan het ongeval is uw werkgever meestal nog steeds verantwoordelijk. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel als het duidelijk is dat u nalatig bent geweest.

 

Schadevergoeding eisen

Is uw werkgever verantwoordelijk voor het letsel dat uw collega heeft veroorzaakt? Dan komt u in aanmerking voor de schadevergoeding. Als u wilt bewijzen dat uw collega de oorzaak was van het ongeval onder werktijd en uw baas op enigerlei wijze aansprakelijk is, is het altijd aan te raden een deskundige advocaat voor letselschade te raadplegen. In het geval dat uw baas verantwoordelijk is voor het ongeval, moet de werkgever verantwoordelijk zijn voor de kosten van de rechtsbijstand die u ontvangt.

 

Uw werkgever is gedekt

Veel werkgevers zijn verzekerd voor de mogelijkheid van aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen. Dat betekent dat zij de kosten van het ongeval niet hoeven te dekken. Ook de afwikkeling van uw letselschadezaak verloopt via de verzekeringsmaatschappij (uw werkgever en collega zijn hier niet bij betrokken). Het is cruciaal dat u een deskundige letselschadeadvocaat heeft om uw belangen te behartigen tegenover de verzekeringsmaatschappij.

Tip: Vul ook altijd het ongevallen formulier goed in.

 

Welke letselschadevergoeding kunt u claimen?

Uiteraard kunt u een schadevergoeding eisen voor de schade die u direct na het ongeval heeft opgelopen. Denk aan medische kosten (voor zover die door de ziektekostenverzekering zijn uitgesloten), maar ook aan inkomensverlies en vervoerskosten naar het ziekenhuis bijvoorbeeld. Het kan zijn dat u de kosten op de lange termijn moet dragen, zoals aanpassingen aan uw woning omdat u door het ongeval niet meer mobiel bent. Heeft u een emotioneel of psychisch trauma opgelopen? U kunt een vergoeding vragen voor de schade die u heeft geleden.

https://www.raatwerk.nl/