Ondernemers blog
Image default
Onderwijs

10 beste tips voor effectieve persoonlijke huiswerkbegeleiding

Persoonlijke huiswerkbegeleiding wordt vaak gezien als een soort van verloren of ongrijpbare kunst om onder de knie te krijgen: er zijn weinig regels en voorschriften en er zijn veel discussies over wat het precies is en hoe het moet worden gestructureerd.

Het onderwerp is zeker polariserend: we horen verhalen over ‘goed’ en ‘slecht’ bijles, collega’s die waarde hechten aan hun verplichtingen en collega’s die dat ook niet doen. Toch kan persoonlijk huiswerkbegeleiding een waardevolle rol spelen bij het verbeteren van de leeromgeving en het navigeren door een strenger en onzeker regelgevend landschap.

Het belangrijkste is dat het van fundamenteel belang is om een ​​studentensuccescultuur te bevorderen door de kwaliteit van de relaties tussen student en student te verbeteren.

Hoe kunnen academici dan effectieve tutoringvaardigheden opbouwen en nadenken over hun ervaringen wanneer de doelpalen voortdurend in beweging zijn? Hier zijn 10 tips om te helpen:

[1] Ken je studenten – dit is cruciaal: studenten zijn niet homogeen, ze hebben verschillende behoeften, achtergronden, motivaties om te leren en verschillende vormen van druk. Dit maakt huiswerkbegeleiding onvermijdelijk moeilijk, maar bekendheid met enkele elementaire adviserende theorieën kan hier helpen.

[2] Ken je grenzen – effectieve huiswerkbegeleiding gaat ook over verwijzing, we kunnen alleen adviseren en begeleiden binnen de grenzen van onze eigen expertise. Het is belangrijk om naar studenten te luisteren, te adviseren over wat we kunnen en vervolgens met gespecialiseerde ondersteuningsdiensten te werken om studenten de ondersteuning te geven die ze nodig hebben. Actieve verwijzing betekent deze verwijzing goed faciliteren in plaats van dingen aanbevelen en de student wegsturen om dit zelf te doen: vaak niet!

[3] Studiebegeleiding kan zowel academisch als pastoraal zijn – effectieve tutoring erkent de ‘hele student’ en hun academische en pastorale behoeften. Veel verwarren persoonlijke tutoring met het verstrekken van “thee en sympathie”. Effectieve tutoring benaderingen, echter, erkennen het belang van geschoolde interpersoonlijke gesprekken die zowel academische en persoonlijke doelen, en realiteiten onderzoeken.

[4] Pas te allen tijde tutoringprincipes toe – de principes van effectieve tutoring zijn ook van toepassing op alle onderwijs- en leercontexten, inclusief lezingen en seminars van kleine of grote groepen. Een effectieve tutor zijn is van toepassing op al onze interacties met studenten, zowel binnen als buiten het klaslokaal. We bouwen effectieve, effectieve tutor-studentrelaties in de tijd, dus dit betekent dat we afhankelijk zijn van alle informatie die we zien en horen, zowel in formele als informele settings. Daarom kan onze ontwikkeling als tutor niet beperkt worden tot onze ervaring van 1: 1-vergaderingen.

[5] Tutoring gaat over mens zijn – wat we proberen te doen is de menselijke interacties systematiseren en dat kan rommelig zijn. Structureer je aanpak rond open vragen stellen, probeer een goed overzicht te krijgen van wat er gaande is voor de student en ontwikkel een zinvolle relatie in de loop van de tijd. Specifieke doelen stellen met studenten kan heel motiverend zijn en geeft je allebei iets om op te focussen. Het onthouden van de vier principes van ethiek kan ook helpen: doe goed, doe geen kwaad, wees rechtvaardig en sta autonomie toe.

[6] Grenzen stellen – grenzen van student-tutor zijn essentieel. Een open gesprek over hoe u ondersteuning kunt bieden en wat u van studenten in ruil daarvoor mag verwachten, kan helpen om onrealistische verwachtingen te beheersen. Studiebegeleiding is geen eenrichtingsverkeer: de studenten hebben ook verantwoordelijkheden en deze moeten worden besproken om overbe- hoefte aan ondersteuning door een tutor te voorkomen. Tutoring bestaat om studenten te helpen onafhankelijk te worden, ze kunnen dit niet doen zonder effectief advies en begeleiding. Een praktische kennis van institutioneel studentgericht beleid kan hier helpen.

[7] Verbind studenten met hun leeftijdsgenoten – studenten moeten leren dat ze effectieve relaties met leeftijdsgenoten moeten ontwikkelen. Docenten spelen een belangrijke rol bij het stimuleren van peer-networking en kunnen dit doen door groepsgebaseerde leermogelijkheden te creëren, ruimte te maken voor intercollegiale leerstrategieën binnen hun vakgebied en voor universiteitsbrede peer mentoring en peer-assisted studieondersteuningsprogramma’s op te komen.

[8] Technologie moet worden omarmd – maar het mag de tutoringsrelatie niet beheersen en het niet nadelig beïnvloeden. Goede technologieën ondersteunen diepere, rijkere face-to-face interacties met studenten, niet minder. Gebruik deze om notities van tutoring-conversaties op te nemen, zelfs als deze maar in het kort zijn. Als uw instelling een dashboard heeft, gebruikt u de gegevens om te verkennen en verbinding te maken met wat u ziet en uw gesprekken met studenten te horen in plaats van specifieke oordelen te vellen om actie te ondernemen.

[9] Studiebegeleidingssystemen moeten de levenscyclus van de student weerspiegelen, en ook flexibel genoeg zijn om in jaargroepen te kunnen worden toegepast – studenten van alle jaargroepen vereisen tutoring, niet in het minst om de verschillen in studie op een hoger niveau weer te geven. Studiebegeleiding kan studenten helpen bij het navigeren en normaliseren van angsten over typische overgangspunten in de studiereis, bijvoorbeeld: hun eerste beoordeling, grip krijgen op bibliotheekresources en het leermanagementsysteem, zelfs verwachtingen van het tweede studiejaar en hoe zich voor te bereiden op leven na het afstuderen.

[10] Krijg steun van collega’s – niemand is een eiland, tutoring kan hard werken en emotioneel uitputtend zijn. Het is van cruciaal belang om te bespreken wat u ziet en hoort met collega’s (rekening houdend met de regels van vertrouwelijkheid) en ondersteuning te krijgen na bijzonder moeilijke gesprekken vanuit de ondersteuningsnetwerken in uw instelling. Tutoratienetwerken verschijnen, profiteren ervan en stellen vragen. UKAT, de UK Advising & Tutoring Organization (www.ukat.org) biedt lidmaatschap, middelen en een jaarlijkse conferentie.