Ondernemers blog
Image default
Zakelijk

Outplacement Amsterdam

In feite draait re-integratie of outplacement om één onderwerp: terugkeer naar werk. Of dat nu gaat om nieuw werk elders (outplacement) of terugkeer in werkbij de eigen werkgever (re-integratie 1e spoor).

Als er sprake is van een arbeidsrelatie kan re-integratie zowel binnen als buiten de eigen organisatie (outplacement) plaatsvinden. Hierover worden met werkgever en werknemer afspraken gemaakt.

Werkzoekenden met een WW- of WAO-uitkering kunnen sinds 1 januari 2004 de eigen re-integratie zelfstandig regelen via een re-integratiebudget van UWV (vroeger ook wel de IRO, Individuele ReïntegratieOvereenkomst genoemd). Ook hiervoor bieden  deskundige begeleiding. Tijdens het re-integratietraject begeleiden outplacement- of re-integratiebureaus elke werkzoekende vanaf de diagnose tot en met de nazorg, waarbij deze vanaf het begin een vaste begeleider krijgt toegewezen.

Voordat het re-integratie- of outplacement traject start vindt er eerst een uitgebreide kennismaking plaats, waarbij de mogelijkheden van de werkzoekende worden geïnventariseerd.

Op basis hiervan worden de te ondernemen stappen helder gecommuniceerd in een trajectplan. Na accordering door de opdrachtgever worden afspraken gemaakt volgens het ingediende plan. Elke stap blijft transparant voor alle partijen.


Outplacement bureau Werkcontact in Amsterdam

Elk plan kent een vaste volgorde, waarbij (beroeps)oriëntatie een belangrijke plaats inneemt. Deze vormt namelijk de basis tot een succesvolle re-integratie. Na oriëntatie volgt óf kwalificering van vaardigheden door middel van training of coaching óf wordt meteen ondersteuning geboden bij het verwerven van een nieuwe werksetting.

Gedurende het re-integratie of outplacement traject zullen alle betrokken partijen met raad en daad terzijde worden staan. Als voor de werkzoekende een passende werksetting gevonden is, kunnen deze partijen meestal nog een half jaar rekenen op ondersteuning (nazorg).

Meer informatie over outplacement of re-integratie is terug  te lezen op de website Outplacementverzekering.nl van Werkcontact, een onafhankelijk en gespecialiseerd outplacement bureau in Amsterdam, Rotterdam en Breda.

Werkcontact is sinds 2003 actief op de Amsterdamse arbeidsmarkt actief en kenmerkt zich door een grote sociale betrokkenheid.

https://www.outplacementverzekering.nl