Kwaliteitseisen in veel industrieën steeds verder aangescherpt

Standaard

De kwaliteitseisen van veel industrieën worden strenger, dit noemen we ook wel controlled Environment. Dit zorgt ervoor dat er strengere milieu-eisen worden gesteld aan o.a de productie. De vraag om dit in een gecontroleerde omgeving en manier te laten gebeuren, neemt ieder jaar toe. Openbare ruimtes en gebouwen vragen om een ​​zeer schone werkomgeving, ontworpen […]