Wat is een SWOT analyse en hoe werkt deze voor jouw business?

Standaard

Wat is een SWOT analyse? Een SWOT analyse is een manier om naar de positie van je bedrijf te kijken. Dit gebeurt zowel intern als extern. Je leert zo om op nieuwe manieren naar je eigen processen en je marktomgeving te kijken. Het bestaat uit vier onderdelen: sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. De term SWOT […]