Kwaliteitseisen in veel industrieën steeds verder aangescherpt

Standaard

De kwaliteitseisen van veel industrieën worden strenger, dit noemen we ook wel controlled Environment. Dit zorgt ervoor dat er strengere milieu-eisen worden gesteld aan o.a de productie. De vraag om dit in een gecontroleerde omgeving en manier te laten gebeuren, neemt ieder jaar toe. Openbare ruimtes en gebouwen vragen om een ​​zeer schone werkomgeving, ontworpen […]

Alles wat je moet weten over coding

Standaard

Coding is onmisbaar geworden in de bedrijfswereld. Dit omdat er wettelijke verplichtingen gelden, maar ook voor de efficiëntie binnen het bedrijf, bijvoorbeeld voor de traceerbaarheid van de producten, voor kwaliteitscontroles en voor klantenadvies. Bij coding gaat het om een productcode die op het product wordt geplaatst. Zo een productcode is een unieke code die naar […]

OR Training voor een effectief bestuur

Standaard

  Een ondernemingsraad, ook wel bekend onder de afkorting OR, is de raad van werknemers binnen een bedrijf of andere organisatie. Deze groep werknemers representeert het personeel in vergaderingen en vaak bij bepaalde besluitvormingsprocessen. Het aanbieden van een OR training kan zorgen voor betere en effectievere communicatie en soepelere samenwerking tussen een ondernemingsraad en de […]